MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND NR 22 JUNI 1975 SEKRETARIAAT: VISSTRAAT 10, ZIERIKZEE HUISNAMEN IN ZIERIKZEE -3- OPGERICHT 1939 Het doel van de vereniging is de bevordering en het be houd van stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen-Duiveland Artikel 2, lid 1 der Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoegsel van de Ne derlandse Staatscourant van 26 september 1968, nr. 188. Bestuur: J.L. Braber (voorzitter), mrW.P. Martens (vice- voorzitter)H. Uil (le secretaris), mevr. M.E.Jansen- Glas (le penningm.N.H.Lysen (2e secretaris), J.Berman (2e penningm.), mevr. CReitsma-dAnconamrA.Gast, ir. J.L.van Sloten, W.P.de Vrieze en LJZondag(bestuursleden) Sindskort is Stad en Lande bezig met het schilderen van de oorspronkelijke namen op de huizen in Zierikzee. Een com missie is speciaal belast met het begeleiden van dit pro- jekt. Stad en Lande wil op deze wijze extra accent geven aan het Monumentenjaar en de aanwijzing van Zierikzee als "lichtend voorbeeld". Uitgangspunt bij het aanbrengen van de namen is de lijst die door wijlen de heer J.M.J. Lokker werd gepubliceerd in nr. 13 van dit mededelingenblad. In 1975 hoopt Stad en Lande de namen aan te brengen op de daarvoor in aan merking komende panden aan de Oude Haven, Kraanplein, Havenpark, Havenplein, Mol, Dam, Melkmarkt, Meelstraat,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 3