-15- Landbouwmuseum, Mr. P. Moggestraat, Dreischor. Hoewel het museum in de winter gesloten is bestaat de mogelijkheid om in groepsverband het museum te be zoeken na telefonische afspraak (01112-280). NIEUWE LED_EN:_ Mevr. W.H. v. Beveren Hr. en mevr. J. B. Visser-Bom Hr. J. J. Hanse Hr. A. v. Gastel Hr. en mevr. J. Deïst Hr. en mevr. J. J. Doeswijk Hr. C. G. A. de Oude Hr. J. de Jonge Mevr. H. H. du Croo Hr. P.E.J. Bleyenbergh Hr. en mevr. L. v. d. Hamer-Boogaerdt 't Hooft Mevr. J. v. Dommelen- Koopman Verbetering: Vermeld in het vorig nummer als nieuw lid: Mevr. L. Klompe, Dreischor, moet zijn: Hr. en mevr. L. Klompe-de Jonge, Dreischor. VAN_DE PENMNGMEESTERE_S. Zij, die de kontributie over 1975 nog niet betaalden, ontvangen hierbij een acceptgirokaart. Betaling per bank is mogelijk op no. 810 902 508 t. n. v. Ver. Stad en Lande van Schouwen-Duiveland bij de Nuts Spaarbank te Zierikzee. Zijpestraat 4 Poststraat 32 Kraanplein 6 Havenpark 32 Kraanplein 16 Boerenweg 3 Hooiland 11 Ranonkel straat 37 Klooster- weg 30 V oorburg- laan 19 Slot Hillen- radelaan 27 Bredeweg 2 Zierikzee it ii ii ii ii Schiedam Oud- Beijerland Haam stede Br ouwer shaven Hoensbroek Oosterland

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 16