-3- M EDE DELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND opgericht 1939 NR 23 OKTOBER 1975 SEKRETARIAATVISSTRAAT 10, ZIERIKZEE Het doel van de vereniging is de bevordering en het be houd van stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schouwen-Duiveland. Artikel 2, lid 1 der Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoegsel van de Ne derlandse Staatscourant van 26 september 1968, nr. 188. Bestuur: J. L. Braber (voorzitter), mr. W. P. Martens (vice-voorzitterH. Uil (le sekretaris), mevr. M. E. Jansen-Glas (le penningm. N. H. Lysen (2e sekreta ris), J. Berman (2e penningm. mevr. C. Reitsma- d'Ancona, mr. A. Gast, ir. J. L. van Sloten, W. P. de Vrieze en L. J. Zondag, (bestuursleden). UITNODIGING Tentoonstelling "Onder je voeten vandaan en vlak voor je neus". Het Bestuur van de Vereniging "Stad en Lande van Schouwen-Duiveland" heeft hierbij het genoegen de le den uit te nodigen voor een bezoek aan de tentoonstelling "Onder je voeten vandaan en vlak voor je neus" op donderdag 16 oktober in de Vierschaar van het Stadhuis te Zierikzee aanvang 19. 30 uur. Deze tentoonstelling is ontstaan uit een initiatief van de Federatie van Zeeuwse Musea en Oudheidkamers, op gezet in samenwerking met het Provinciaal Comité

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 3