-4- Zeeland Monumentenjaar 1975. Ze heeft als doel de schoolgaande Zeeuwse jeugd kennis te laten maken met en een inzicht te geven in de wijze waarop archeologi sche monumenten ontdekt, bewerkt, beschermd en on derhouden worden; hen verder in een aantal foto's kleine en grote monumenten in Zeeland te laten zien. De Provincie Zeeland subsidieerde dit onderwijsprojekt. Op 14 maart opende de Commissaris der Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, deze tentoonstelling in het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland te Goes. Deze tentoonstelling heeft sindsdien veel lof geoogst. Alge meen is zeer veel waardering uitgesproken voor dit Zeeuwse initiatief in dit monumentenjaar. De Burgemeester, de heer Th. H. de Meester, hoopt ons op donderdag 16 oktober te ontvangen. De heer B. Oele, nauw betrokken bij de samenstelling van dit projekt, zal een toelichting geven bij het geëxposeerde. Er zal tevens gelegenheid zijn het stadhuis en het mu seum te bezichtigen. Introducé's zijn toegestaan. KURSUS STREEKGESCHIEDENIS 1976 vrijdag 30 jan. 1976 G. Kortenbout v. d. Sluys: Fossiele zoogdieren uit de Ooster schelde. F. Beekman: Het binnenduinlandschap van Schouwen. Mr. Dr. W.P. Martens: Tuin en landschap door de eeuwen heen en de buiten plaatsen van Schuddebeurs. D. v. d. Wekken: Ekonomische ontwikkelingen in Zierikzee gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw in groot en klein verband. Alle lezingen worden toegelicht met dia's en gehouden in Hotel van Oppen, Verrenieuwstraat, Zierikzee, om 8 uur. dinsdag lOfeb. 1976 woensdag 18 feb. 1976 woensdag 25 feb. 1976

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1975 | | pagina 4