- 17 - 3.5.4 Duiveland. Het bestuur richtte een verzoek tot burgemeester en wet houders van Duiveland om plaatsnaamborden voor Kapelle en Viane, om het verdwijnen van deze namen tegen te gaan. Burgemeester en wethouders besloten bij Kapelle plaats naamborden aan te brengen. Waardering voor het gemeentebestuur van Duiveland voor hun besluit de toren van Nieuwerkerk te laten herbouwen. 3. 5. 5 Middenschouwen. Het bestuur maakte zijn bezwaren kenbaar tegen het ont- werp-bestemmingsplan "Jachthaven Scharendijke". Onder meer werd bezwaar gemaakt tegen een horecavoorziening met een grondslag op 5.70 meter boven N. A. P. 3. 5. 6 We ster schouwen. Burgemeester en wethouders van We ster schouw en verleen den toestemming voor het plaatsen van een pomp op de reeds aanwezige bak bij de Nederlandse Hervormde Kerk te

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 17