- 18 - BURGH. Pomp bij de Nederlandse Hervormde kerk. Door vandalisme vernield. Burgh. De geplaatste pomp werd helaas door toenemend vandalisme vernield. Een bedrag van maximaal f 100, -- werd toegezegd aan burgemeester en wethouders van Westerschouwen voor het bevestigen van een teruggevonden klok uit 1651 aan de kerk van Haamstede. 3.5.7 Zierikzee. Subsidie werd verleend voor het plaatsen van één stoephek voor het pand Havenpark 32 en voor twee stoephekken voor het pand Kraanplein 6. Bij de woningbouwvereniging "Beter Wonen" te Zierikzee werd gepleit voor verwijdering en een verantwoorde plaat sing van enkele oude gevelstenen in de Plevier straat te

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 18