- 23 - Van de 39 inzenders wonen er in Zierikzee 17 in andere gemeenten op Schouwen-Duiveland 8 buiten Schouwen-Duiveland 14 De verdeling over de verschillende onderwerpen is als volgt: jaarboek 32 geschiedenis van Schouwen-Duiveland 3 0 geschiedenis van Zierikzee 25 behoud van gebouwen en straatbeelden 23 behoud van landschappelijk schoon 20 kursus "Levende Stenen" 8 landbouw boerderijen 13 werktuigen en gereedschappen meekrap vlas visserij g scheepvaart volkskunst) folklore kerkgeschiedenis 14 archeologie 14 architectuur 14 genealogie 12 heraldiek klederdracht 7 dialekt 8 migratie 7 molens 5 ook voor de geschiedenis van de volgende plaatsen is belangstelling: Brouwershaven (5) Kerkwerve Bruinisse Sirjansland Brijdorpe Westenschouwen Dreischor Burggraafschap Zeeland Met suggesties voor lezingen en excursies zal het bestuur in de toekomst rekening houden. Wij hopen dat de deelnemers aan de enquête voldoende be langstelling hebben om zich in één of meer gekozen onder werpen aktief te verdiepen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 23