- 5 - Ja, de zusjes hebben het nog niet zo slecht getroffen, al teert ook hier de roest aan kniegewrichtjes en voet. Maar hoe zou het anders kunnen, want tussen beide hekken ligt een zware hardstenen afvoer voor het hemelwater van de beide panden. En blijf dan maar eens droog! Zoals reeds gezegd, iedere stoep had zijn afscheiding doch twee hekken zo pal naast elkaar, komt weinig voor en bij zonder aardig is, dat voor beide hetzelfde model is geko zen. Dit type zullen we in verscheidene variaties nog vele malen tegenkomen en mogelijk kunnen we wat vergelijken. Nieuwe Boogerdstraat 23/25. Een prachtig hek, vol fantastische krullen. Op het eerste gezicht een warreling van ingewikkelde vormen, maar, zoals dikwijls in Zierikzee voorkomt, ligt ook hier de kwartronde vorm aan dit fraaie hek ten grondslag. Tussen de dubbele kwartslag ziet men om en om tegen el kaar gesmede S-ornamenten. In de grote ruimte daaronder grote S-vormen in spiegelbeeld tegen elkaar gezet. Daar onder weer halve S-vormen, omgekeerd tegen elkaar, rus tend op het laatste kwartrond in de hoek.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 5