- 6 - Bovenop, als een sierlijke haarspeld, èen S-ornament waarmede het hek aan de gevel is gepend. Het hek heeft goede dagen gekend, maar is nu aan repara tie toe. Het zegt als het ware: "Help me een beetje, ik houd het niet langer uit!" Van dit type hek kunt u nog verschillende exemplaren vin den, die zelfs in betere staat verkeren. Op de bovenrand treffen we nog een paar "vaasjes" of "knoppen" aan. Deze doen het goed, maar ik meen te moeten veronderstellen dat ze mede bedoeld zijn om het gebruik als "roetsjbaan" tegen te gaan. Ziet u overigens, langs dit kreupele poortje kijkend, hoe kaal de volgende hekloze stoepen er bij liggen, die als ge heel duidelijk iets missen! Mol 1/3. Bij het in tekening brengen van dit mooie, forse hek, had ik waarschijnlijk last van een soort bedrijfsblindheid, want ik kon geen formule vinden die de onregelmatige plaatsing

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 6