- 7 - van de stijlen rechtvaardigde. De oplossing kwam gelukkig spoedig, in de gedaante van een Zierikzeese schone, die snel even bij de bakker op de hoek moest binnenwippen en met een routinegebaar het voorwiel van haar fiets tussen de spijlen schoof. Zo was dit ornamentale stoephek later funktioneel geworden. En waarom niet? Het is weer een kwartrond hek. In de bovenrand zien we afwisselend grote en kleine cirkels naast elkaar toegepast. Dit komt niet zo veel voor en dat was reden om dit patroon in het nieuwe verkeershek in het Vrijpoortje te gebruiken. Zo kan men letterlijk en figuurlijk ergens tegen aan lopen. Hoek Vis straat-St. Domusstraat. De foto laat een klein gedeelte zien van dit interessante huis. Het illustreert het verhaal waarmee we begonnen zijn, namelijk het veilig stellen van de stoepruimte voor passanten, die van dergelijke inspringende hoeken op niet gewenste wijze gebruik zouden kunnen maken. De gehele "stoep" is als het ware uitsluitend aan de huis zijde "opgevijzeld" en daardoor onbegaanbaar geworden,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 7