- 8 - zodat men ook wel erg in "de kijkert" zou staan. Aan de straatzijde is een afscheiding van houten palen, met daar doorheen vierkantige ijzers. Voor eenvoudige woningen was dit een veel toegepast model. De ijzers van dit soort stoephekjes, waarvan er nog enkele bestaan, waren dikwijls voorzien van forse hakkels, om te voorkomen dat de jeugd er zijn acrobatische toeren op zou botvieren. Dit soort palen zijn ook voor de simpele woning met een zekere zorg afgewerkt. Op ongeveer 30 cm. boven de grond, treft men meestal een inkeping aan, die rondom goed is afgerond zodat inwatering wordt voorkomen. Op deze palen zit een zogenaamde manchet, uit het volle hout gestoken en altijd ziet u de kop op een andere wijze afgewerkt. Het is niet altijd een groot kunstwerk, soms zelfs wat mislukt, maar zorgzaamheid lees ik er wel van af. Een veel voor komende maat was 4 bij 4 duim, ongeveer 10 maal 10 cm.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 8