- 9 - Oude Haven 9. Als volgende plaatje in dit badinerend verhaal, een paar details van nog niet besproken hekken. Het eerste toont ons de sterk vergrote bovenrand van een hek. Links de forse, verweerde krul die zich zelfs nu nog probeert te verzetten tegen de hand van de meester. Rechts daarvan een zoge naamd peertje, zowel versiering als obstakel. Ze zijn uit de hand gesmeed en alle "in model". U ziet tevens dat dit kleine cultuurgoed een gedegen onderhoud nodig heeft. Wat zal er anders over enige tientallen jaren nog van over zijn? Havenpark Noordzijde 35. De laatste foto geeft een detail van de omranding van een keldergat. Let eens op de verschillende afmetingen en mo dellen. Hoe goed van lijn bijvoorbeeld de spits van de hoek stijl is en ook hoe de wat dunnere roosjes als afsluiting van de in zichzelf opgerolde strippen al bijna vergaan zijn,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 9