- 69 - 't Slot Windenburg is gebouwd in de 14e eeuw. Het pand "De Schaar" ligt op ongeveer 75 m afstand van dit voorma lig slot. Het ligt ook in de Weststraat. We zouden in deze straat een oude kreekrug moeten zien met hierop de oud ste bewoning. Vanaf wanneer. Dat is niet bekend. Het hoefijzer vertoont veel overeenkomst met een afbeel ding van een uit de 10e tot 15e eeuw gedateerd exemplaar uit het herziene werk: Hoefkunde en hoefbeslag door Prof. Dr. H. M. Kroon en Dr. R. H. J. Gallandat Huet. Het is een hoefijzer, dat dus wellicht is gemaakt in de late Middeleeuwen. E. P. Kloet. DE VOEDING DOOR DE EEUWEN HEEN. De oudste vindplaatsen die wijzen op het gebruik van vuur, dateren van zo'n 50. 000 jaren terug. Voordien zal de mens, zowel planten als vlees, rauw gegeten hebben. Vooral ei witten, waaraan vlees rijk is, waren noodzakelijk voor het voortbestaan. Toen men eenmaal vuur kon maken, prikte men het vlees aan takken en schroeide het boven de vlam men aan. Het grillen van vlees in deze tijd is dus in wezen een oergebruik. Het bakken van platte koeken op gloeiend verhitte stenen, wat heden ten dage bij primitieve volke ren nog gebeurd, was de volgende stap. Van koken kon men pas spreken toen de pot gevormd kon worden. Archeologen wijzen ons de weg naar de pyramide's. Duizenden jaren véór Christus werd in het rijk van de Farao's al vlees ge braden en gekookt. Muurafbeeldingen en schrifttekens ver tellen ons van uitgebreide maaltijden. De keuken van het oude Egypte (zo'n 2500 jaar voor Christus) verwerkte al verschillende soorten vis en vlees, vleesragoüt, honing- gebak, olijfolie, selderij, prei, moes van fruit, dadels, anijs- en komijnzaad, brood en bier. Gerstebrij en bier waren voor het gewone volk (de bouwers van de pyramiden). Van de Assyriërs (achtste eeuw voor Christus), in het noorden van Mesopotamië, zijn kleiafdrukken gevonden met een ingegrifte lijst van kruiden, zoals tijm, saffraan, maanzaad en knoflook. Men hechtte aan een goed produkt

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 13