- 75 - tuur mag gaan. De heer Zondag zegt dat het moeilijk is om bij panden die buiten de subsidieregeling vallen, eisen te stellen. 1 0. Sluiting. De voorzitter sluit om 20. 30 uur de vergadering. Na de pauze hield de heer Jhr. mr. M. W. C. de Jonge een lezing over: "Het beleg van Zierikzee, 1575/76". NIEUWE LEDEN (tot 15-9-1976) Hr. en Mw. Ir. A. F. Sandb ergen Mw. M. v. d. Straaten A. J. Ribbens W. J. Kraamer Hr. en Mw. J. J. Wittkampf A. J. Verjaal Hr. en Mw. H. P. Moelker Dames V. T. N. P. en A. N. M. Groenleer Hr. en Mw. C. J. Coumou -Vermaas Int. Transportbedrijf Joka" Hr. en Mw. J. J. C. Tanis-Nijdam Hr. en Mw. W. Pluygers J. Reurich Hr. en Mw. A. van Ooster om Hr. en Mw. P. Chr. Mulder F. H. Postma Hr. en Mw. M. Moelker Ring 11 Veerdijk 4 Deltaweg 4 J. Evertsen- plaats 224 Slotstraat 19 Dorpsring 28 de Duyf 3 Wandeling 14 Evertsenstr. I 's-Graven- straat 40 Sitiolaan 3 Strandweg 43 Oesterstr. 6 de Kanterln. 16 Dantelaan 7 3 Lange Blok- weg 16 't Vrije 3 Dreischor Zonnemaire Haamstede Rotterdam Dreischor Noordwelle Muiden Zierikzee Zierikzee 1 s - Gra venpolde r Doorn Haamstede Bruinisse Zierikzee Utrecht Zierikzee Zierikzee

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 19