- 62 - uitgesmeed tot een klein kunstwerkje, niets meer of min der dan een bloemvormig motief. Op zon- en feestdagen noemen wij deze plant anthurium en op gewone dagen is deze bekend als flamingoplant. De detailfoto laat zien hoe één en ander is uitgewerkt. Daar deze stoep ogenschijnlijk twee van dergelijke hekken heeft zult u toch ook even naar het andere willen kijken, en zie de volgende foto. De hoofdvorm lijkt juist, maar de uitvoering is geheel verschillend, geen klimplant tegen de muur maar de bekende krul als beëindiging, de spijlen hebben hier uitgesmede punten die alle naar één zijde zijn doorgezet, zodat het wel kaarsvlammetjes lijken die door een windvlaag opzij geblazen worden. Ziet u ook nog de gesleufde hardstenen paal, waar vóór 1953 de vloedplan ken ingeschoven werden bij dreigend hoog water? Maar dat is natuurlijk weer een verhaal apart.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 6