- 92 - direct boven de stoep). Vlak boven de stoep bevindt zich ook een vierkant oog, waarvan de functie mij niet bekend is. Wie weet dit? NIEUWE BOGERDSTRAAT 24 De voordeur wordt geflankeerd door twee kwart ronde hek ken, vier pijlen staan als middeleeuws wapentuig schiet- klaar om ongewenste bezoekers af te schrikken. Vier hele en twee hulpboogjes vullen het inwendige van het hek en geven ondanks de pijlen een speels geheel. Dit hek laat ook weer zien, dat het tijd wordt deze kleine monumentjes te beschermen, een of andere vorm van subsidie is urgent. Vele hebben reeds een lange staat van dienst, en zouden in de renovatie moeten, zoals men tegenwoordig met een mooi woord zegt. Op elk einde van de stoep treffen we weer een hek aan en wel met hardstenen zuil. Ook hier een hek opgebouwd uit een pijl en forse bogen. Doordat dit model op vijf punten is verankerd, heeft het minder te lijden ge had dan zijn kwart-ronde broeder. Het hardstenen zuiltje is helaas gebroken, slachtoffer van

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 12