- 100 - bloemblad), brandnetels en bloembollen doen. Geluk kig kwam ook daar weer een einde aan en levend met "alles electrisch", golven, ruimte-pil en oceaanplank ton mogelijk als toekomstig voedsel, beëindig ik deze samenvatting van "De voeding door de eeuwen heen". Hierover was uiteraard veel meer te vertellen, maar ik moest me beperken tot de interessantste hoofdlijnen. J. E. van Elsacker-Ufkes. Op een wandbord in een landhuis te Schuddebeurs Hoe smaakte deeze spijs Mag ik u weeder nooden Behaald mijn koktje prijs Tis op zijn boers gezooden. VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUI- VELAND OP VRIJDAGAVOND 15 OKTOBER 1976 IN DE FOYER VAN HOTEL-RESTAURANT "MONDRAGON" TE ZIERIKZEE. Aanwezig: 72 leden. Waarnemend voorzitterW. P. de Vrieze lste secretaris: P. Jonker. 1. Opening. De waarnemend voorzitter opent om 19. 35 uur de verga dering. Hij deelt mede dat hij in verband met de afwe zigheid van de voorzitter, de heer J. L. Braber, en de vice-voorzitter, de heer J. L. van Sloten, fungeert als waarnemend voorzitter. Hij heet in het bijzonder welkom de burgemeesters en hun vervangers, alsmede mevrouw G. Westendorp Boerma-Schlosser. 2. Verslag van de ledenvergadering van 27 april 1976. Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen onveran der d va stge steld, onder dank aan de 2de secretaris voor de redactie.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 20