- 103 - KURSUS STREEKGESCHIEDENIS 1977 in Hotel van Oppen, Verrenieuwstraat, Zierikzee, aanvang 8 uur. vrijdag 14 januari Dr. Tj. W. R. de Haan: Volksverhalen op Schouwen- Duiveland. Mw. K. de Jonge-Hoekman zal een verhaal in dialect voordragen. Wie wil ook een Schouws ver haaltje of anecdote in dialect vertellen woensdag 26 januari Mr. Dr. W. P. Martens: Tuin en landschap door de eeu wen heen en de buitenplaatsen van Schuddebeurs. Toegelicht met dia's, donderdag 10 februari Drs. G. Nooter: Zierikzee en de vaart op het Noorden. dinsdag 22 februari Ir. J. A. Trimpe Burger: Archeologische onderzoekingen op en om Schouwen-Duiveland. Toegelicht met dia's. De zomerexcursie zal dit jaar worden gehouden in de maand mei. Van de penningmeesteres. Hoewel u de acceptgirokaart voor de contributiebeta ling meestal pas in april ontving, hebben wij deze nu in dit decembernummer bijgesloten. Zij, die de contributie over 1976 (en eventueel over 1975) nog niet betaalden, vinden dit vermeld op het strookje van de kaart. Zij, die over enkele maanden de achterstallige contri butie niet hebben betaald, worden geacht geen belang stelling meer te hebben voor onze vereniging en zul len dan ook als lid worden geschrapt. De contributie bedraagt: f 10,-- per persoon f 12, 50 per echtpaar

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 23