- 104 - f 2, 5 0 per gezinslid (ontvangt geen Mededelingenblad) f 2, 50 per jeugdlid Gironummer 3 9 0482 t. n. v. penn. Ver. Stad en Lande van Schouwen-Duiveland te Brouwershaven, of 810. 902. 508 bij de Nuts spaarbank te Zierikzee. Wilt u meewerken aan een vlotte betaling van de (toch zeker geringe!) contributie? Met dank, M. E. Jansen-Glas. ADRESWIJZIGING Het huisadres van de heer H. Uil, sekretaris van de Commissie Huisnamen en van de Redactiecommissie Jaarboek is veranderd in: Mastgatstraat 39, Zierik- zee, tel.: 01110 - 4562. Nieuwe leden: P. F. Vleugel A. J. Hanse L. C. Schouls Hr. en mevr. H. B. W. Loos Hr. en mevr. C. J." Tanis Hr. en mevr. W. H. van Hekken Hr. en mevr. V. A. B. den Boer-Boone Hans den Boer J. J. de Vlieger E. Hop S. T. Roos Mevr. D. M. Hek- man-van Barneveld Schuttershof straat 22 Hogeweg 82 Zuidwelle- straat 39 Rottekade 52 Hofplein 1 Zierikzee Haamstede Zierikzee Oud Verlaat (gem. Zevenhuizen} Oosterland Oude Haven 41 Zierikzee Nieuwe Haven 17Zierikzee Nieuwe Haven 17Zierikzee Caustraat 54 Zeeanemoon- weg 4 Lageweg 28 Dr. de Kock- straat 32 Zierikzee Renesse Burgh Bruinisse

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 24