- 89 - Dit wapen de Cocq is ook in de juwelierszaak "De Twaalf Apostelen" te Zierikzee op een balk geschilderd. Twee wapenstenen werden in de tweede helft van de vori ge eeuw toevallig opgevist uit Riekusweel en in de gevel van het huis in de Kerkstraat gemetseld. In elk geval zaten deze stenen reeds in 1895 in deze gevel, toen C. Hoogerheide er woonde. Sedert 1957 woont in dit pand, de nu 90-jarige H. van Zuidland, getrouwd met een doch ter van de vorige bewoner. Hen is bij overlevering be kend dat de stenen zijn opgevist uit Riekusweel. Ze me nen dat het puin was van een kasteel dat vroeger in de nabijheid stond. Uit één en ander volgt dat de wapenstenen dateren uit 1705. Tot 1798 maakten ze deel uit van een grafmonument in de kerk en werden toen in Riekusweel gegooid. In de tweede helft van de vorige eeuw werden ze daar opge vist en aangebracht in de voorgevel van de betreffende woning. Eerst dit jaar werden ze in de passende kleuren opge schilderd en zijn nu een grote blikvanger. J. L. Braber. STOEPHEKKEN IN ZIERIKZEE (III) (vervolg van nr. 26, blz. 64) HAVENPARK 25 Bij dit hek zou men kunnen denken dat de smid geïnspireerd was door de zwierige krullen waarmede handtekeningen op oude dokumenten werden opgesierd. Toch is het ook hier weer de dubbele krul die we in het vorige verhaaltje een paar maal zagen. Dit maal een overvloed aan gelijke orna menten die het geheel iets driftigs geven. Dit hek staat maar eenzaam, zijn buurman treft u aan op het Kerkhof Noordzijde. Ze zijn dus wie weet hoe lang al gescheiden. Op de foto komt ook aardig naar voren de formidabele breedte van de stoepen zelf, hier is hij 128 cm, wat over eenkomt met 4^ voet. En dan te weten dat Amsterdam door "Keuren" de stoepbreedte in de hand wilde houden. Zo ont stond voor de grachten de maat van 4 voet en voor de stra ten 3 voet, respectievelijk 113 en 85 cm. Deze maat van 4 voet vinden we ook op vele plaatsen in Zierikzee terug,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1976 | | pagina 9