- 118 - 3. Werkzaamheden 3.1. Mededelingenblad De vorm van het mededelingenblad voldoet erg goed. In 197 6 kwam het 4-maal uit. Een belangrijk deel van deze jaargang werd besteed aan de stoephekken. De artikelen, van de hand van J. F. den Dekker, blijken, gezien de reaktie, in ruime mate be langstelling te genieten (nrs. 24, 26 en 27). Verder werden onder meer artikelen opgenomen betref fende de volgende onderwerpen: a. "Gent" van mevr. M. E. Jansen-Glas (nr. 25) b. "1 april 1572 - Het nieuws van de inname van Den Briel in Zierikzee" van H. Uil (nr. 25) c. "25 jaar gezelschap "KOR EN BOT" te Zierikzee" van J. Schot BWz. (nr. 25) d. "Avondmaalsbekers van Bommenede in een Engels museum" van W. L. Blindenbach (nr. 25) e. Artikel over de vondst van een middeleeuws hoefijzer van E. P. Kloet (nr. 26) f. "De voeding door de eeuwen heen" van J. E. v. Els- acker-Ufkes (In twee delen; nrs. 26 en 27) g. "Heraldiek op Schouwen-Duiveland" van J. L. Bra- ber (nr. 27) 3. 2. Lezingen en cursussen In de cursus streekgeschiedenis 1976 werden de volgen de lezingen georganiseerd: 30 januari: G. Kortenbout v. d. Sluys "Fossiele zoog dieren uit de Oosterschelde" 10 februari: F. Beekman "Het binnenduinlandschap van Schouwen" 18 februari: J. L. Braber "Familiewapens op Schouwen- Duiveland" 25 februari: D. van der Wekken "Ekonomische ontwikke lingen in Zierikzee gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw in groot en klein verband" Na de ledenvergadering van 27 april werd een lezing ge houden door Jhr. Mr. M. W. C. de Jonge over: "Het be leg van Zierikzee 1575/1576".

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 10