- 120 - Deelgenomen werd aan de eerste inspectietocht van de Zeeuwse Monumentenwacht in de persoon van de heer J. A. A. Fransen van de Putte. De tocht op 2 september betrof de St. Jacobskerk te Vlissingen. Stad en Lande is lid van de bond Heemschut en aange sloten bij het Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming en de vereniging de Zeeuwse Molen. Stad en Lande sloot zich aan bij de Federatie van Oud heidkundige Verenigingen in Zeeland. 3. 5. Behoud van stedelijke en landschappelijke schoonheid. De aktiviteiten van de vereniging tijdens het monumen tenjaar 1975 werden voortgezet. De huisnam encommis- sie heeft het schilderen van de historische namen op huizen in Zierikzee afgerond. Er zal nu worden toege zien op het onderhoud van de namen. Er zal verder ge werkt worden in de andere gemeenten op het eiland. De stoephekken kregen extra aandacht. 3.5.1. Oorkonden voor geslaagde restauraties. Op 5 november werden in het stadhuis te Brouwershaven 10 oorkonden voor geslaagde restauraties uitgereikt. Aan de hierna volgende eigenaren werd een oorkonde verleend: 1. De gemeente Brouwershaven voor de restauratie van het stadhuis. 2. De gemeente Duiveland voor de herbouw van de toren. 3. Mevr. M. C. de Jonge-Dalebout voor de restauratie van het pand Stoofweg 2 te Noordwelle. 4. De heer A. A. van den Berge voor de restauratie van het pand Nieuwe Haven 133 te Zierikzee. 5. De heer Mr. D. van Eek voor de restauratie van het pand Oude Haven 34 te Zierikzee. 6. De heer J. Krakeel voor de restauratie van de pan den Nieuwe Bogerdstraat 12 en 14 te Zierikzee. 7. De heer L. L. M. Peute voor de restauratie van het pand Korte Groendal 24 te Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 12