- 121 - 8. De heer D. Priester voor de restauratie van het pand Nieuwe Bogerdstraat 53 te Zierikzee. 9. De Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman BV voor de restauratie van de panden Poststraat 8-10 en Meelstraat 7-9 te Zierikzee. 10. De heer L. J. Zondag voor de restauratie van het pand Oude Haven 43 te Zierikzee. 3. 5. 2. Brouwershaven Stad en Lande deed een beroep op het gemeentebestuur van Brouwershaven bij de uitvoering van de bestem mingswijziging in het "Buitengebied" rekening te houden met de landschappelijke waarden, met name ten aanzien van de te gebruiken materialen bij de bouw van een bo- tenloods. De gevelsteen in het pand Noorddijkstraat 8, waarop het blazoen van de familie Pluympot, werd door toedoen van Stad en Lande weer in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. 3. 5. 3. Bruinis se Op initiatief van Stad en Lande werden twee gevelstenen in het pand Kerkstraat 16 met de wapens van de families Hertsbeeck en De Cocq, door de huisnamenschilder van de vereniging, de heer Van der Zande, weer van hun oorspronkelijke kleuren voorzien. Stad en Lande spreekt de wens uit, dat de wapens niet wederom worden witge kalkt. 3.5.4. Duiveland Naar aanleiding van de plaatsing van het plaatsnaam bord Kapelle ontstond een kleine discussie over de juis te schrijfwijze van de plaatsnaam. Na onderzoek bleek, dat Stad en Lande gelijk had. De restauratie van de molen te Nieuwerkerk werd door Stad en Lande bijzonder toegejuicht.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 13