- 122 - De uit 1844 daterende gerestaureerde Korenmolen te Nieuwerkerk. 3. 5. 5. Midden schouwen De bezwaren tegen het bestemmingsplan "Jachthaven Scharendijke" werden door het gemeentebestuur van Mid- denschouwen ongegrond verklaard, met dien verstande, dat door aanpassing van de voorschriften aan een ge deelte van de verlangens van Stad en Lande zal worden tegemoet gekomen. Een bezwaarschrift tegen het bestemmingsplan "Groe- neweg" te Scharendijke werd ongegrond verklaard. Het bezwaar gold de hoogte van de bebouwing. Het hek van het kerkhof te Brijdorpe werd op verzoek van Stad en Lande opnieuw geschilderd. Ook andere kerkhofhekken in Middenschouwen zijn aan een schilder beurt onderworpen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 14