- 123 - 3.5.6. Wester schouwen Bezwaar werd gemaakt tegen het bestemmingsplan "Se- rooskerke". De bebouwingshoogte werd aan de Dijks- weg teruggebracht van 6 m op 3 m en aan de Prunjeweg van 6 m op 5. 50 m. Tevens werd bezwaar gemaakt te gen de uitvoering van een loods in het te wijzigen plan "Buitengebied Oost". Besloten werd een subsidie van f 200, -- te verlenen voor de restauratie van het kerkorgel te Burgh. Op 24 juli 197 6 nam Stad en Lande deel aan de braderie bij de Gereformeerde Kerk te Haamstede met een pro paganda stand. 3.5.7. Zierikzee Gedeputeerde Staten van Zeeland verklaarden het beroep schrift tegen de afwijzende beslissing op het bezwaar schrift tegen het bestemmingsplan "Havenkwartier" ge grond en onthielden goedkeuring aan het gedeelte van het plan waarin het zog. "Verlegde Groendal" zou komen te liggen. Het gemeentebestuur van Zierikzee heeft tij dens een hoorzitting, waarbij ook het bestuur van Stad en Lande vertegenwoordigd was laten zien, dat het stra- tenpatroon van het Havenkwartier in zijn huidige vorm zal worden gehandhaafd. Een lofwaardig besluit. In dit plan "Havenkwartier" zijn inmiddels de eerste vernieuw de woningen gereed gekomen. De Venkelstraat is daardoor weer in een alleszins "leefbare" staat gekomen. Hulde aan het gemeentebestuur is zeker op zijn plaats. Subsidie werd verleend voor de restauratie van een stoephek van het pand Havenpark 32 van de heer A. J. van Gastel en een stoephek van het pand Nieuwe Haven 13 van mevrouw F. J. van Hove-Uijl. Aan het Waterschap Schouwen-Duiveland werd op verzoek geadviseerd de naam "Beijerswekken" te wijzigen in: "Al-te-Kleinseweg". Dit zal de herinnering aan de gelijk namige polder levend houden. Tevens werd gewezen op de onjuiste schrijfwijze van de "Adriaan Oudsweg" bij Drei- schor. Momenteel wordt deze weg nog aangegeven als: Adriaan de Oudesweg. Op 13 augustus werd door dokter C. M. van Hoorn in de kruidentuin nabij de Mosselboomgaard een standbeeld

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 15