- 126 - Aldus vastgesteld; Zierikzee, 22 februari 1977. De Commissie Huisnamen van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland; J. L. van Sloten, voorzitter. H. Uil secretaris. JAARVERSLAG VAN DE REDACTIECOMMISSIE JAARBOEK OVER 1976 Samenstelling In de commissie hadden zitting: mevr. J. C. Reitsma- d'Ancona, voorzitster; de heren J. L. Braber, J. Klep per, J. P. J. Lokker, dr. A. de Vin, W. P. de Vrieze en H. Uil, secretaris. Aan de commissie werd toegevoegd de heer G. J. Vorst- heuvel Labrand, die tot penningmeester werd benoemd. Vergaderingen De commissie kwam bijeen op 2 januari, 6 februari, 6 maart, 20 april, 5 juni, 16 juli en 6 november. Werkzaamheden Op 11 juni werd bij de opening van de tentoonstelling "Terugblik op een beleg" in het Gemeentemuseum van Zierikzee een overdruk-vooraf gepresenteerd uit de Kroniek van het artikel van de heren W. H. Keikes en H. Uil over het beleg van Zierikzee, 1575-1576. Op 15 oktober presenteerde de eerstondergetekende de eerste jaargang van de "Kroniek van het Land van de Zeemeermin 1976", op de najaarsvergadering van de vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. In deze jaargang werden de volgende artikelen opgenomen: Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland door J. L. Braber; Pieter Mogge, een merkwaardig burge meester van Zierikzee door dr. J. J. Westendorp Boer- ma; Terugblik na vier eeuwen op het beleg van Zierik zee 1575-1576 door W. H. Keikes en H. Uil; Twee Zie- rikzeese echtparen op huwelijksreis naar Zwitserland

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 18