- 129 - 4. Rondvraag. De heer dr. mr. H. P. Schaap uit kritiek op enkele passa ges in het artikel "De voeding door de eeuwen heen" in Mededelingenblad nr. 26. Spreker stelt onder meer dat het gezegde "alles met mate" niet afkomstig is van Apollo, maar van de wijsgeer Solon. De waarnemend voorzitter wijst er op dat het Mededelingenblad geen wetenschappe- lijke pretenties heeft en dat het slot van dit artikel nog moet volgen. De penningmeesteres, mevr. M. E. Jansen-Glas, deelt mede dat de acceptgirokaart niet, zoals vermeld stond in het Mededelingenblad nr. 26, bijgesloten was. Deze kaarten zullen bij het eerstvolgende nummer worden bij gevoegd. Zij wijst op de overdrukken van artikelen in het Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkun dige Bond betreffende monumenten op Schouwen-Duive- land, die in de pauze te koop zijn. De waarnemend voorzitter spreekt nog een welkomswoord tot dr. P. Scherft. 5. Uitreiking historisch jaarboek "Kroniek van het land van de zeemeermin". De voorzitster van de redactiecommissie, mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona, releveert de totstandkoming van het eerste historische jaarboek. Van de redactiecommissie maakten deel uit: mevr. J. C. Reitsma-d'Ancona en de heren J. L. Braber, J. Klepper, J. P. J. Kokker, H. Uil, dr. A. de Vin en W. P. de Vrieze. Zij wijst op de naam van het jaarboek "Kroniek van het Land van de Zeemeer min", gekozen naar aanleiding van de bekende sage over de zeemeermin van Westenschouwen. De waarnemend voorzitter leest in dialect het gedicht over deze sage voor. Mevr. Reitsma-d'Ancona wijst op de artikelen, opgenomen in dit eerste jaarboek, dat - zo dit financieel mogelijk is - jaarlijks zal verschijnen. Spreekster roept alle geïnteresseerden op om copij in te sturen aan de re dactie en zodoende mee te werken aan de geschiedschrij ving van Schouwen-Duiveland.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 21