- 132 - v. d. Abeelestr. 26 Weststraat 24 M. S. v. d. Stijl Hr. en mw. A. P. Kloet Mw. C. G. Korteweg Vlaskamp 218 Hr. en mw. J. M. Hoogerheijde- Schillemans Mw. J. Th. Gaan- der se T. A. Dalebout Jhr. J. C. de Jonge W.Th. Trouerbach B. Peters Mol 13 Oosterland Dreischor Den Haag Zierikzee E. Hellenraadstr. 75 Rotterdam 3014 Stolpweg 4 Kapelstraat 9 Dreef 12 Ooster enbanweg 19 Nieuwerkerk Utrecht 2505 Bur gh-H'stede Renesse TEKENINGEN VOOR HET MEDEDELINGENBLAD Onze vereniging telt onder haar leden enkele goede te kenaars. Het bestuur zou het op prijs stellen indien de ze leden voor het Mededelingenblad één of meer teke ningen zouden willen maken betreffende "Stad en Lande van Schouwen-Duiveland" in de letterlijke betekenis. De tekeningen kunnen worden ingeleverd bij de sekreta- ris, Oude Haven 45, Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 24