- HL- MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUW EN-DUIVEL AND OPGERICHT 1939 No. 28 april 1977 Secretariaat: Oude Haven 45 - Zierikzee VOEDINGSGEWOONTEN OP SCHOUWEN-DUIVELAND In het artikel "De voeding door de eeuwen heen" in het laatste Mededelingenblad, eindigt de schrijfster met de woorden: "Hierover was uiteraard veel meer te vertellen, maar ik moest me beperken tot de interessantste hoofd lijnen". In aansluiting daarop wil ondergetekende toch enkele voedingsgewoonten, speciaal van deze streek, belichten. Op de Zeeuwse eilanden woonden over het algemeen hard werkende, arme mensen, wat meebracht dat de maaltij den zo eenvoudig mogelijk waren samengesteld. Franse kookboeken waren voor hen onbekend, behalve misschien voor enkele gegoede families. Reeds eeuwen lang, zelfs tot aan de laatste oorlog, werd in vrijwel ieder arbeiders- of vissersgezin jaarlijks een zelfgemest varken geslacht. Daarvan werd vrijwel niets weggegooid, zelfs de darmen werden goed schoongemaakt, gekookt en daarna gebakken. Welke Zeeuw kent deze "smulletjes" niet! Wat tot ver in de twintigste eeuw, vooral 's zondags, ter afwisseling gegeten werd, was stokvis. In Tholen zelfs in vrijwel ieder gezin. Vele winkeltjes waren ook op zondag tussen twaalf en twee uur geopend, om voor deze maaltijden de mosterd, die in het bijzin van de ko per gemalen werd, voor twee cent te leveren. Dit was al sedert eeuwen op de eilanden gebruikelijk. Frappant is te lezen hoeveel schepen al vanaf eind 14e eeuw de tol van Iersekeroord (opgeheven omstreeks 1572) passeerden, geladen met stokvis, bestemd voor deze ge westen. Hiermede wordt dan wel bedoeld de echte stok-

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 3