- 115 - Optekenen van verhalen, met behulp van de bandrecorder, is een werk dat velen kunnen verrichten. Het is lang zo bezwaarlijk niet als het ontcijferen van oude dokumenten. Voorwaarde is meeleven met de zegslieden en hen in spireren tot een levendig relaas. Wie zelf het dialekt spreekt zal bij deze soort arbeid het beste kunnen sla gen. Dit is ook de reden, waarom landelijke instituten voor dit en dergelijk onderzoek het niet stellen kunnen buiten de medewerking van degenen die hun eigen "regio" op hun duimpje kennen; met heel hun hart. Er behoeven maar een drietal leden van uw vereniging aktief te zijn op dit terrein en wij zullen een groot aantal verhalen machtig kunnen worden, die het eiland en zijn bewoners veelszins karakteriseren. Ik twijfel niet aan het resul taat. Nederlandse provincies en regio's, tot voor kort op het stuk van de sage "terra incognita", bleken nog maar onlangs boordevol verhalen, die tot lijvige publi- katies hebben geleid. Dr> Tjaard w. R. de Haan Wassenaar, Kerkstraat 64 Tel. 01751 - 13824. BOTTENTOCHT "KOR EN BOT" De leden van Stad en Lande krijgen een keer de kans om een bottentocht van de vereniging "Kor en Bot" mee te maken. Omdat per tocht niet meer dan dertig personen mee kunnen varen is het belangrijk om te weten, wie interesse heeft voor deze bottenvisserij. Opgaven voor deelname, liefst schriftelijk, aan de se cretaris. Later krijgt u bericht over de datum, enz. JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OVER 1976. 1. Doel De vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd opgericht in 1939 en stelt zich ten doel: de bevor dering en het behoud van de stedelijke en landschappe lijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op Schou wen-Duiveland. (artikel 2 van de statuten, goedgekeurd

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 7