- 139 - MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND OPGERICHT 1939 No. 29 november 1977 Secretariaat: Oude Haven 45 - Zierikzee Het doel van de vereniging is de bevordering en het behoud van stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uitge breide zin op Schouwen-Duiveland. Artikel 2, lid 1 der Statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juli 1968, nr. 67. Bijvoegsel van de Neder landse Staatscourant van 26 september 1968, nr. 188. Bestuur: J. L. Braber (voorzitter), mr. W.P. Martens (vice-voorzitterIr. J. L. van Sloten (vice-voorzitter P. Jonker (le sekretaris), mevr. M. E. Jansen-Glas (le penningm. H. Uil (2e sekretaris), Mr. A. Gast (2e pen- ningm. mevr. C. Reitsma-d'Ancona, N. H. Lysen, J. A. A. Fransen van de Putte, W. P. de Vrieze en L. J. Zondag. IN MEMORIAM G. J. VORSTHEUVEL LABRAND Op 26 augustus overleed plotseling te Zierikzee onze geachte penningmeester, de heer G. J. Vorstheuvel Labrand op 70- jarige leeftijd. Toen de voorzitter van onze vereniging, dok ter Braber, hem het vorig jaar benaderde met de vraag of hij Stad en Lande wilde helpen met de administratie van onze Kroniek van het Land van de Zeemeermin was hij dadelijk bereid zijn medewerking te verlenen. In onze commissie hebben wij de heer Labrand ervaren als een buitengewoon aimabel man en deskundig penningmeester. Zijn adviezen, mede vanuit zijn vroegere werkkring bij Druk kerij Lakenman Ochtman, werden altijd zeer op prijs ge steld. Maar bovenal kenden wij de heer Labrand als iemand die overal en altijd bereid was de helpende hand te bieden. Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge eer houden. Namens de redactiecommissie jaarboek, H. Uil, secretaris.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 3