- 140 - ENKELE MUNTEN IN 1976 OP SCHOUWEN-DUIVELAND GEVONDEN. In 1976 zijn op het strand van Schouwen-Duiveland ter plaatse van het vroegere Westenschouwen enkele middeleeuwse mun ten gevonden. Tot nu toe zijn bekend geworden: vijf gouden schilden van Philips de Goede, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen en Artois (1419 - 1467); één zilveren sterling van Jan II, hertog van Brabant en Limburg (1294 - 1312); één zilveren halve tourse groot van Philips IV, koning van Frankrijk (1285 - 1314). Uit de sterk uiteenlopende datering van de munten lijkt het onwaarschijnlijk dat de munten uit één schatvondst afkomstig zijn. De vijf schilden van Philips de Goede behoren ongetwij feld tot één schatvondst; de twee andere stukken kunnen losse vondsten betreffen óf samen behoren tot een andere schat vondst die ruim een eeuw eerder gedateerd zou moeten wor den. Hierover kunnen wij pas enige zekerheid krijgen als ter plaatse nog meer munten gevonden worden. Wij zullen de twee afgebeelde munten, het gouden schild en de sterling, wat nader bekijken. afb. 1: Holland, Philips de Goede, gouden schild, 1425 - 1428, ware grootte ca. 31 mm. Het gouden schild (afb. l) is geslagen in Holland in de perio de 1425 - 1428 toen Jacoba van Beieren nog wel in naam gravin van Holland was, maar de feitelijke macht reeds be rustte bij Philips de Goede. Op de voorzijde zien we binnen een serie boogjes de hertog zittend op een troon, met een zwaard in de rechter hand, terwijl hij met de linker hand

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1977 | | pagina 8