- 52 - NIEUWE LEDEN (per 1 mei 1976) Mw. S. M. Vooren-v. Pesch C. J. v. d. Maas C. C. H. W. V er schuren Hr. en Mevr. J. v. d. Ber g-Riet Jhr. F. Th. Laman Trip P. J. v. Donge Hr. en Mevr. M. C. J. Mol- Bouwman Hr. en Mevr. H. H. Volkeri-de Hooge Th. L. Volkeri A. J. Hogenboom Bergweg 15 Bogaardstr. 28 Dam 18 Boeyesbosch 5 WG. Bootlaan Ring 13 Amerongen Zierikzee Zierikzee Bur gh 16 Burgh Dreischor Weststraat 21 Dreischor Minderbroeder straat 12 Meeldijk 14 Zierikzee Burgh KONTRIBU TIE-BE TALING In verband met de vele aktiviteiten van onze vereniging hebben wij de kontributie van alle leden dringend nodig. Wilt U zo spoedig mogelijk betalen? Wie vóór september de kontributie niet heeft overgemaakt ontvangt een acceptgiro-kaart, verhoogd met f. 1. -- ad ministratiekosten. WIJZIGING SECRETARIAATSADRES Met ingang van 10 mei 1976 is aangewezen tot 1ste secre taris van onze vereniging de heer P. Jonker, Oude Haven 45, Zierikzee. De heer H. Uil is benoemd tot 2de secretaris. Het secretariaatsadres is derhalve gewijzigd van Vis- straat 10, Zierikzee in: Oude Haven 45, Zierikzee. Het bestuur.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1979 | | pagina 20