- 14 - Kategorie B. Grotere woonhuizen. 4. Havenpark 3, vroeger A_329^ "De inpassing van kantoorbestemming en woning is op een zodanige wijze geschied dat het karakter van het pand niet is aangetast. Het handhaven en het restaureren van de aanwezige spiltrappen, balken, deuren, en het terugbrengen op de oorspronkelijke plaats van zandste nen zuilen met consoles (gevonden achter de betimme ringen) èn het op een goede wijze aanbrengen van ele menten die noodzakelijk waren voor de bestemming van het pand, geeft het interieur een bijzondere bekoring." Wie verwacht alle monumentaliteit en schoonheid van het eeuwenoude huis Havenpark 3 in de beschrijving van de Mo numentenlijst te kunnen terugvinden, komt bedrogen uit. De wel zeer gecomprimeerde tekst beslaat slechts iets meer dan vier regels:

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 14