- 30 - door een machinaal gevormde steen. Evenzo de gehele zij gevel, waarin midden vorige eeuw geplaatst werden de ko zijnen met schuiframen, afkomstig van de tuinkoepel beho rende bij het slot Windenburg, dat in die jaren werd ge sloopt. De oorspronkelijke achtergevel van de zijkamer is ook gebouwd met moppen. Boven de voordeur zien we in het metselwerk een accolade- vormige ontlastingsboog, een sierlijk stukje metselwerk, dat diende om de neerwaartse druk naar de muurdammen af te leiden. Aan de oostelijke zijkant van de voorgevel zijn de klesoren in het metselwerk waar te nemen. De trapgevel werd in 1908 gesloopt. Het is bijzonder spij tig dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet heeft willen toestaan dat deze met de restauratie weer werd te ruggebracht op dit echt gotisch huis. Bij de vernieuwing in 1908 zullen ook de Jugendstil-orna- menten in de velden van de boogtrommels boven de ramen zijn aangebracht. Twee ramen in de zijgevel en één in de voorgevel zijn zo als vermeld afkomstig van slot Windenburg. Evenzo de vouwluiken aan de binnenzijde. De timmerman Padmos heeft medio 19e eeuw de overige ramen en luiken aangepast. Ongetwijfeld zullen er vroeger onderluiken geweest zijn, hetgeen zo typerend is voor de gotische bouwstijl. De voordeur bestaat uit een onder- en bovendeur, thans van eikehout. Al het oude hang- en sluitwerk, waaronder het slot en de gehengen, werden weer teruggebracht. Het interieur De vloer in de kelder bestaat uit rode plavuizen. Vermoe delijk lag deze vloer vroeger circa 40 cm lager. De overige vloeren waren van hout. Bekend is nog, dat de vloer, waar in de 18e eeuw het voorkamertje en de gang waren, bestond uit gele steentjes. Ongetwijfeld zullen er in het verleden plavuizen hebben gelegen. Nu liggen er in de grote kamer rode en blauwe antieke plavuizen. De spil van de trap heeft een renaissance pilaster. Van gelijke datum is de baluster leuning. De treden tot de opkamer moesten worden vernieuwd. Evenzo de eikehouten stootborden. Toen er boven de keuken een verdieping werd gemaakt moest deze ook bereikbaar zijn. Daartoe werd een

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 30