- 38 - ARNOLDUS PETRUS PLAUM (1898-1979), WAGENMAKER TE ZIERIKZEE Van generatie op generatie hebben leden van het Zierikzeese roomskatholieke geslacht Plaum het wagenmakersbedrijf uit geoefend. Zij deden dat met grote liefde voor hun beroep. Geen wonder, dat fraaie staaltjes vakmanschap onder hun handen vandaan kwamen. Op 8 oktober 1979 overleed Arnoldus Petrus Plaum, de laat ste échte wagenmaker in Zierikzee. Op 5 oktober 1898 al hier geboren als zoon van de wagenmaker Josephus Mattheus Plaum, leerde hij naderhand al op zeer jeugdige leeftijd het vak van zijn vader, dat ook door grootvader Arnoldus was uitgeoefend. In de wagenmakerswerkplaats van Plaum zijn talrijke boe renwagens, karren, sleden en eggen "gegroeid", terwijl ook onnoemelijk veel werkstukken nu en dan werden hersteld, wanneer deze door intensief gebruik tekenen van slijtage vertoonden. Arrestee voor span paarden 18e eeuw.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 38