- 42 - Nieuwe leden: Ing. Ph.H. v. Doorne Hr. en mevr. J.C.J. Hoogmoed Hr. en mevr. A.A. v.d. Heul Hr. en mevr. J. v.d. Hout Hr. en mevr. L.W. Meier Mevr. T. Wiebols- Holleman Kon. Bibliotheek Drs. A.J. v. Galen Donkereweg 58A Zuiddijk 10 Noordgouwe Noordgouwe Stormvogelstr6 Zierikzee Markt 29 Brouwershaven Mastgatstraat 100 Zierikzee Wandeling 6 Zierikzee Lange Voorhout 34 Marnixstraat 9 Den Haag Voorschoten Last KONTRIBUTIE-BETALING Wilt u zo vriendelijk zijn de kontributie voor 1980 (en eventueel 1979) met de ingesloten acceptgirokaart te be talen? Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd, nog zonder kon- tributie-verhogingde verenigingsrekening uit de rode cijfers te houden. We willen de, ongetwijfeld lage, kontributie zo lang moge lijk handhaven, opdat iedereen lid kan worden of blijven. We leggen er dan ook de nadruk op dat het bedrag van 12,50 kan worden beschouwd als een minimum-kontributie en dat een hoger bedrag dankbaar zal worden aanvaard.' De minimum bedragen zijn: per persoon 12,50 gironummer 390 482 t.n.v. penningmeester Stad en Lande van Schouwen-Duive- land te Brouwershaven banknummer 81.09.02.508 Nutsspaarbank Zierikzee. per echtpaar 15, per gezinslid 2,50 per jeugdlid 2,50

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 42