1 I i II I I tl II I AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK U kunt deze betaling kosteloos verrichten indien u een postrekening hebt. 8ij gebruik als overschrijving dient u aangehechte kaart na ondertekening en. zonodig, na invulling van het nummer van uw postrekening aan het Girokantoor te zenden. Dit gedeelte niet medezenden. Indien u nog geen rekeninghouder is. vraag dan een postrekening aan bij het postkantoor. U-0043 A

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 46