- 64 - 1. Kategorie A. Kleinere woonhuizen. De heer J.C. Kort voor de restauratie van het pand Rave- straat 44 te Zierikzee. De heer F.R. Pos voor de restauratie van het pand Rodedorp 54 te Zierikzee. De heer en mevrouw H. Doeleman voor de restauratie van het pand Ring 5 te Dreischor. 2l Kategorie Grotere woonhuizen^ De heer en mevrouw mr. G. Nijland voor de restauratie van het pand Havenpark 3 te Zierikzee De heer en mevrouw J.L. Braber voor de restauratie van het pand Ring 3 te Dreischor. 3^ Kategorie C. Openbare gebouwen^ Het gemeentebestuur van Brouwershaven voor de restauratie van de "Stadswaag", Markt 32 te Brouwershaven. Kategorie D. Bedrijven en kantoren. De Gebr. B.D., Chr.J. en S.L. Schot voor de restauratie van het pakhuis Nieuwe Haven 51 te Zierikzee. 3.5.2. Bruinisse. Het gemeentebestuur van Bruinisse zette zich in voor het behoud van het pandje Oudestraat 26 te Bruinisse. De grootste waarde van dit pandje schuilt in de gevelsteen met het opschrift "Dit huys is goet ende bequaem, de cleenne mossel is syne naem"Ter ondersteuning van dit lofwaardig streven schreef Stad en Lande een brief aan de gemeente raad en publiceerde een artikeltje over deze zaak in het mededelingenblad. Het is bijzonder treurig, dat de Kroon, de ernstige bezwa ren negerend, goedkeuring heeft verleend aan het bestem mingsplan "Recreatiegebied" van de gemeente Bruinisse.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 20