- 83 - Musevan voor Volkskunde. Op de achtergrond de Jeruzalemkerk. midden scheurde. Een tweede steen trof hetzelfde lot. Men reisde opnieuw naar Jeruzalem, waar de steen onderzocht en nagemeten werd, waarbij bleek, dat deze hetzelfde euvel vertoonde als de steen in Brugge. De Jeruzalemkerk werd in 1429 ingewijd en vertoont veel gotische bouwelementen. Wat betreft de trappen en het hoge koor is toch wel de oorspronkelijke kerk gekopiëerd. De juistheid is niet meer na te gaan, omdat de kerk te Jeru zalem in de 16e eeuw door brand werd verwoest. Talloze leden van het geslacht Adornes waren in diploma tieke dienst, zowel van Brugge als van het hertogdom Bour- gondië. Later werden ze ook consul van Schotland. In 1483 had de Schotse koning problemen met opstandige on derdanen. Anselmus Adornes werd ontboden om het kasteel van de koning te komen verdedigen. Hij werd er vermoord op 25 januari 1483 en begraven in Schotland. Zijn hart werd overgebracht naar Brugge en in de praaltombe midden in de kerk bijgezet bij het lichaam van zijn vrouw Margaretha van der Banck.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1980 | | pagina 19