- 170 - dankt de voorzitter voor zijn woorden en hoopt, dat het de vereniging in de toekomst goed mag gaan. 11Rondvraag De heer Martens vraagt, hoe het gesteld is met de bekende stenen sarcofaag. De heer Zondag zegt, dat deze veilig ligt opgeslagen. De heer Schaap betwijfelt, of de onderschriften van de af beeldingen op blz. 141 en 142 in het Mededelingenblad nr. 40 wel juist zijn. De heer Van Sloten antwoordt hierop, dat het de originele teksten zijn onder de foto's. De heer Schaap vindt het een schande, dat de Nieuwe Haven te Zierikzee zo vervuilt. Er ligt zelfs een drie jaar ou de kerstboom in. De heer W.P. de Vrieze geeft een overzicht van de artikelen welke in de komende Kroniek van het Land van de Zeemeer min geplaatst zullen worden. In november 1981 zal het nieuwe nummer uitkomen. 12. Sluiting Nadat de voorzitter geattendeerd heeft op de komende zomer- excursie naar Delft sluit hij het huishoudelijke deel van de vergadering. G.G. DE JONGERE POLDERS TUSSEN SCHOUWEN EN DUIVELAND, EEN LANDSCHAPPELIJKE VERKENNING. Lezing, gehouden op 6 mei 1981 in de foyer van Restaurant Mondragon te Zierikzee door F. Beekman. Er is een groot verschil tussen de polder Schouwen en dat gedeelte van Schouwen-Duiveland, dat men wel "de Corridor" noemt. Wanneer men door Schouwen rijdt, ziet men grote polders, die vroeger veelal uit grasland bestonden. Dit landschap,

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 14