- 173 - Gemeenlandshuis Delft omstreeks 1675. Gravure uit Dirak van Bleyswijks "Beschrijvinge der stad Delft. Prentenverzameling gem. arch. vluchten moest. Al zijn bezittingen, dus ook zijn huis werden in beslag genomen. Enige tijd stond het leeg, doch spoedig werd het een logement. Aan het einde van de 16e eeuw werd het verkocht aan de familie Hohenloo, die het in bezit hield tot 1645, toen het huis verkocht werd aan het Hoogheemraadschap Delfland. Het pand werd gerestau reerd en is sindsdien in gebruik als Gemeenlandshuis. Na de uiteenzetting volgde een rondleiding door de ver schillende vertrekken. Eerst kwam het gezelschap in de kamer van de dijkgraaf. Het is een prachtig vertrek met aan de wand grote schil derijen. Deze schilderingen zijn daar niet altijd aanwe zig geweest. Ze komen uit andere gebouwen, die in de loop der tijden gesloopt zijn. De kamer wordt versierd door een opgezette buizerd, afkomstig uit Schouwen-Duiveland. In de vergaderzaal van de Hoogheemraden valt het meest de plafondschildering op. In de patriottentijd hebben de he ren hoogheemraden hun familiewapen op het plafond laten

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 17