- 174 - aanbrengen. Aan de muur hangt een enorme "stafkaart" van het "Hooge Heemraedschap van Delflant, met alle bebouwin gen, wateren, enz.". De originele drukplaten zijn nog be waard gebleven, zodat de kaart nog herdrukt kan worden. Het nieuwe gedeelte van het gebouw is in 1975 gereed ge komen. Hier bevindt zich het archief. De temperatuur en de vochtigheid worden hier constant gehouden en het is brandvrij De heer Postma toonde het oudste stuk van de daar aanwe zige documenten. Het was een uit 1319 daterende verkla ring van Graaf Albrecht, waarin hij Delfland rechtskracht geeft. Het oudste keurboekje is uit het jaar 1414. Ook toonde de archivaris diverse kostbaarheden, zoals de zeer oude ambtsketen van de dijkgraaf, de waardigheden van de boden en drie grote gouden bekers, waaruit door een nieu we dijkgraaf en hoogheemraden wordt gedronken. Belangstelling voor de kostbaarheden

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 18