- 175 - Veel aandacht besteedt men er aan oude kaarten, waarvan sommige op perkament. Men is bezig, deze kaarten te res taureren Na afloop van de rondleiding ging het gezelschap naar de zolder van het nieuwe gebouw, waar een personeelsruimte is ingericht. Hier kregen de bezoekers een drankje aange boden. Aangezien er geen personeel aanwezig was, namen enige leden van "Stad en Lande" achter de bar plaats. Bij het verlaten van het gebouw maakte de gids het gezel schap nog attent op de achtergevel van het nieuwe gedeelte. Daarin is de bovenkant van de gevel van een inmiddels af gebroken poldergemaal uit 1865 aangebracht. Het Hoogheemraadschap Delfland is ontstaan in de 13e eeuw. De eerste dijkgraaf werd benoemd door Graaf Albrecht, wiens portret te zien is in het portaal van het Gemeen- landshuis. Een dijkgraaf mocht ook rechtspreken in zijn gebied. Het Hoogheemraadschap is duizenden hectaren groot en strekt zich uit van Leiden tot Hoek van Holland. De taak van het Hoogheemraadschap is het, dit land tegen het wa ter te beschermen. Na een uitstekend diner in "De Gouden Leeuw" te Voorscho ten reden de bussen naar het kasteel Duivenvoorde. Alleen het park met zijn eeuwenoude bomen en prachtige bloemen was al een bezoek waard.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 19