Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland Nr. 41 Eén van de twee buffetnissen, in opdracht van jhr. mr. Hendricus Adolphus Steengracht (1836-1912), omstreeks 1885 overgebracht van hetin 1651 gebouwde „Hof te Oosterland" naar kasteel Duivenvoorde. De deuren van de buffetnissen werden in de betimmering van een andere wand van de Duivelandse kamer opgenomen. Dit is het enige wat nog gespaard bleef van 's-Heerenhuis" zoals de bevolking dit gebouw noemde. Dit huis werd namelijk op 3 januari 1945 door een Engels bombardement in een puinhoop veranderd.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 1