- 177 - Afbeelding van de St. Lievens Monsterkerk te Zieri'kzee op een wandbord in kasteel Duivenvoorde. Het museum bevat, naast een groot aantal meubelen en ge bruiksvoorwerpen een indrukwekkend aantal schilderijen, hoofdzakelijk van personen, die eens het kasteel bewoond hebben. In een museum zijn de bezoekers meestal geneigd te fluis teren. Ook in dit geval was het zo, totdat de rondleidster aan de slinger draaide van een soort pianola, waar toen een hevig kabaal uit kwam. Vanaf dat moment praatte ieder een hardop. Voor liefhebbers van porselein is er in Duivenvoorde veel te genieten. Zo staat er een deel van het servies van Stadhouder Willem IV, dat in Meissen gemaakt is. Naast Europees porselein is er ook Chinees porselein uitgestald. De met de Duivenvoordes verwante familie Steengracht be woonde lange tijd het "Huis te Oosterland". Na 1880 werd uit dit huis een eikenhouten betimmering naar Duivenvoorde overgebracht en siert nu de Oosterlandse kamer. In dit vertrek hangt een aantal afbeeldingen van Zeeuwse land huizen. Op diverse plaatsen ziet men in het gebouw afbeeldingen van Koningin Wilhelmina. Dit is niet zo verwonderlijk, als men weet, dat de laatste bewoonster hofdame bij haar geweest is.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 21