- 182 - KRONIEK VAN HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN Inhoud van het zesde deel (1981): M.K. Buth: De menwagen (boerenwagen) op Schouwen-Duive- land; Dr. C.M. van Hoorn: Een bijdrage tot de geschiedenis van de verloskunde in Zierikzee (deel 1); J.L. Braber: De "Kazerne" te Dreischor en zijn bewoners, met de bouwkundige geschiedenis door Fred Jilleba; J.A. Brandenbarg: Dr. Jan Macquet, een Zierikzeese dich ter uit de achttiende eeuw (1731-1798); P.F. Vleugel: Vloedplanken in Zierikzee; W.H. Keikes: Ziek zijn, beter worden in Noordgouwe. Lotge vallen van een klein ziekenhuis op Schouwen-Duiveland tot de stichting waarvan 80 jaar geleden werd besloten; C.J. Boot: 50 jaar Vliegveld Haamstede; Drie dialectauteurs en een "sociaal" dialectonderzoekster (met inleiding en commentaar van drA. de Vin). U ziet, zonder uitzondering artikelen, die iedere inwoner van Schouwen-Duiveland of u, die geïnteresseerd bent in de rijke geschiedenis van dit voormalige eiland, zullen boeien Leden van de vereniging "Stad en Lande van Schouwen-Dui veland" betalen voor dit Jaarboek 19,50 en niet-leden 22,- (excl. verzendkosten a 4,- per ex.). Als lid van de vereniging kunt u dus 2,50 besparen. Dit geldt ook voor de oude jaargangen. Maak het totale bedrag over op postgiro 3622729 t.n.v. "Kroniek Stad en Lande" te Zierikzee, met vermelding van het gewenste aantal exemplaren. Op de girokaart vermelden: "Kroniek 1981". Van alle tot nu toe verschenen delen (5) zijn nog een be perkt aantal verkrijgbaar bij de penningmeester van de jaarboekcommissie van "Stad en Lande van Schouwen-Duive land", p/a Deurloostraat 13, 4301 VV Zierikzee.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 26