- 159 - MEDEDELINGENBLAD VAN DE VERENIGING STAD EN LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND opgericht 1939 No. 41 november 1981 Secretariaat: Pauwstraat 18 - 4317 AG - Noordgouwe Het doel van de vereniging is het bevorderen en het behoud van de stedelijke en landelijke schoonheid in de meest uit gebreide zin op Schouwen-Duiveland, alsmede het bevorderen van de kennis van Schouwen-Duiveland en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de men sen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Artikel 3, lid 1 van de statuten, vastgelegd in een notariële aktie gepasseerd voor notaris mrD. van Eek te Zierikzee op 10 november 1978. Bestuur: J.L. Braber (voorzitter), ir. J.L. van Sloten (vice-voorzitter)G. Gerretsen (sekretaris)H.E.S. Sinck (le penningmeester), mevr. M.E. Jansen-Glas (2e penning meester), J.D. de Kam, mr. W.P. Martens, J.A.A. Fransen van de Putte, A.J. Verhulst, W.P. de Vrieze en L.J. Zon dag. DE OUDE REGENBAK BIJ DE GROTE KERK TE ZIERIKZEE De vroegere archivaris van Zierikzee, de heer C. Postma, thans te Delft, heeft destijds een aantal zaken over de drinkwatervoorziening alhier bijeen gebracht. Aan zijn opsomming wordt met zijn toestemming het volgen de ontleend aangaande de waterbak bij de Grote Kerk. Ondergetekende heeft hieraan een enkele aanvulling toege voegd. Ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Zierikzee was de waterbak, gebouwd tegen de zuidkant van de St. Lievens Monsterkerk, ongeveer ter hoogte van de Wevers- hoek, van groot belang. Dit reservoir, waarin het regen water van het kerkedak werd verzameld, was in gebruik tot de aanleg van de waterleiding in 1930. Het heeft door de

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 3