11 ri illmrtm 5 n - 161 - rj P fS o ^jox^iLLiyj-U^ auteur een Nederlandse vertaling toe (Chronyk, blz. 8). Ook K.K. Douw van der Krap noemt in zijn boekje Naams- oorsprong der Zeeuwsche eilanden en steden, (Zierikzee 1863), blz. 49, de regenbak, die volgens hem een inhoud heeft van "2219 Zierikzeesche tonnen, ieder 1,66 vat Ned., dus 3783 Ned. vaten". Over de cisterne van de kerk was waarschijnlijk een huisje gebouwd, zoals hiervoor reeds is opgemerkt. Deze veronder stelling wordt door enige mededelingen gesteund. Het ge bouwtje is door de kerkbrand van 1832 vernield of kort daarna met de kerkruïne gesloopt. Het reservoir bleef echter tot de aanleg van de waterleiding op Schouwen- Duiveland in gebruik.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 5