- 162 - Door de bouw van de Nieuwe Kerk, die een veel kleiner grondoppervlak heeft dan de oude St. Lievens Monsterkerk had, grensde hetgeen van de oude cisterne was overgebleven niet meer aan de kerkmuur. Merkwaardig is, dat de naam van de beroemde Zierikzeese geneesheer Levinus Lemnius (1505-1568) met het waterreservoir werd verbonden, door dat diens grafsteen, die onbeschadigd na de kerkbrand in de 19e eeuw was teruggevonden, de funktie kreeg van drem pel bij de put of pomp van de regenwaterbak op het oude kerkhof (F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, Mid delburg 1893, dl. 2, blz. 67 en J. de Kanter Philzn. Chronyk van Zierikzee, blz. 457)Deze grafsteen wordt thans bewaard ten stadhuize alhier (P.D. de Vos, De graf schriften der voorm. St. Lievens Monsterkerk, Z.p. j., Zierikzee 1911, blz. 45). De steen is ingemetseld op de kleine binnenplaats achter de grote hal. Opgemerkt wordt dat in Veere de naast de kerk gelegen grote overdekte waterbak nog aanwezig is, volgens Smalle- gange een "extraordinairen diepen en wijden put", uit 1551. Ir. J.L. van Sloten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Stad en lande | 1981 | | pagina 6